Annuleren en retoureren

Retourneren/ herroepingsrecht

U heeft een afkoelperiode van 14 dagen, ingaande op de dag na levering. Bevalt het artikel niet dan kunt u zonder opgaaf van reden, een product retourneren. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

De verzendkosten voor het retourneren zijn altijd voor de klant en de klant dient het pakket dus voldoende te frankeren. Ongefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen en gaan direct retour afzender. 

Het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten voor de heenzending, wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen terug betaald. Deze termijn gaat in op het moment dat de consument de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen. 

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Mediaboer niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed!


UITZONDERING: Maatwerk artikelen kunnen niet retour genomen worden. Dit zijn artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn. Dit betreft onder andere mediaspelers en NAS servers waarbij speciaal voor u harde schijven ingebouwd en/of geïnstalleerd zijn. Deze artikelen kunnen niet geretourneerd worden 
  
Het is wenselijk dat u uw retourzending schriftelijk kenbaar maakt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@mediaboer.nl
Vermeld hierbij in ieder geval uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en het betreffende factuur- en/of ordernummer.
Voor het terugstorten van reeds betaalde bedragen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.

Retouradres: Geleijnsestraat 42, 7009KE  Doetinchem

Annuleren

Als uw bestelling nog niet verzonden is kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. Hiervoor neemt u contact op met Mediaboer door een email te sturen naar  info@mediaboer.nl
Vermeld hierin uw naam, adres en ordernummer. 
Wilt u de bestelling annuleren, maar deze is al verstuurd, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. U laat de bestelling ongeopend weer meenemen door de bezorger. Als u uw bestelling al betaald heeft dan zullen wij de aankoopsom, nadat wij de retourzending hebben ontvangen, terugstorten op uw bankrekening